Į pradžią
lietuvi�kai angli�kai

2012 m. kovo 23 d.

Versija neįgaliesiemsKlausimai

Klausimas:*

Vardas pavardė:*

Institucija:*
El. pašto adresas:

Įveskite matomus simbolius:*

Telefono numeris:

capcap
Kokie reikalavimai keliami kosmetikos gaminiams? 2011-12-14

Reikalavimai kosmetikos gaminiams yra nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-757 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (Žin., 2004, Nr. 21-647) (toliau – HN 62:2003). Bendra kosmetikos gaminių reglamentavimo nuostata – kosmetikos gaminys neturi kelti pavojaus žmogaus sveikatai, naudojant jį pagal paskirtį ir nurodytą ar tradiciškai žinomą naudojimo būdą, laikantis gaminio etiketėje pažymėtų naudojimo bei laikymo instrukcijų. Tiekiami į rinką gaminiai turi būti paženklinti pagal HN 62:2003 VII skyriuje nurodytus reikalavimus. Draudžiama tiekti į rinką kosmetikos gaminius, kurių sudėtyje:

1. yra draudžiamų naudoti kosmetikos gaminių gamybai medžiagų, išvardytų HN 62:2003 2 priede;
2. ribojamų medžiagų kiekiai viršija HN 62:2003 3 priede nurodytus leidžiamus kiekius arba jos panaudotos nesilaikant nurodytų reikalavimų;
3. yra dažiklių, nenurodytų HN 62:2003 4 priede, arba jie panaudoti nesilaikant šiame priede nurodytų reikalavimų, išskyrus plaukų dažus;
4. yra nenurodytų HN 62:2003 5 priede konservantų;
5. konservantų kiekiai viršija HN 62:2003 5 priede nurodytus leidžiamus kiekius arba jie panaudoti nesilaikant nurodytų reikalavimų, išskyrus tam tikras išimtis.
6. yra ultravioletinių spindulių filtrų, nenurodytų HN 62:2003 6 priede;
7. ultravioletinių spindulių filtrų kiekiai viršija HN 62:2003 6 priede nurodytus leidžiamus kiekius arba jie panaudoti nesilaikant nurodytų reikalavimų;
8. yra cheminių medžiagų, kurios pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/08 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo VI priedo 3 dalį klasifikuojamos kaip 1A, 1B ir 2 kategorijos kancerogeninį poveikį, mutageninį poveikį lytinėms ląstelėms arba toksinį poveikį reprodukcijai turinčios medžiagos. Cheminė medžiaga, priskirta 2 kategorijai, gali būti naudojama kosmetikos gaminiuose, jei Vartotojų produktų mokslinis komitetas įvertina ir nustato, kad ji tinkama naudoti kosmetikos gaminiuose.

Pažymėtina, kad apie kiekvieną tiekiamą į rinką gaminį ant gaminio pirminės ir antrinės pakuotės nurodytu adresu turi būti sukaupta ir saugoma būtinoji gaminio informacija (gaminio kokybinė ir kiekybinė sudėtis, fiziniai, cheminiai ir mikrobiologiniai žaliavų bei gatavo gaminio rodikliai, gamybos būdo atitiktis geros gamybos praktikos reikalavimams, gaminio saugos žmogaus sveikatai įvertinimo duomenys, turimi duomenys apie nepageidaujamą poveikį žmogaus sveikatai, kosmetikos gaminio deklaruojamo poveikio įrodymai, duomenys apie atliktus bandymus su gyvūnais), kuri kontrolės sumetimais turi būti lengvai prieinama kompetentingai įstaigai.

 

Nurodant maisto papildo sudėtyje esančias sudėtines dalis, ar pakanka nurodyti tik vitaminų ir mineralų, kuriems nustatytas rekomenduojamas paros normos procentas, kiekius? 2011-11-17

Ženklinant maisto papildus nurodomi ne tik vitaminų ir mineralų kiekiai, bet ir visų kitų mitybinį ar fiziologinį poveikį turinčių medžiagų kiekiai, esantys siūlomame suvartoti per parą maisto papildo kiekyje (Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432 (Žin., 2010, Nr. 58-2844) 20 punktas).

Kokiais vienetais turi būti nurodomas vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekis maisto papilde? 2011-11-17

Nurodant vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekius maisto papilde naudotini vienetai nurodyti 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1170/2009, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl vitaminų ir mineralinių medžiagų bei jų formų, kurių galima pridėti į maisto produktus, įskaitant maisto papildus, sąrašų (OL 2009 L 314, p. 36), 1 priede (Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432 (Žin., 2010, Nr. 58-2844) 19 punktas).

Kokie teisės aktai reglamentuoja pradinių mišinių kūdikiams ženklinimą? 2011-11-17

Pradinių mišinių, skirtų vartoti sveikiems kūdikiams ženklinimui taikomi Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ (Žin., 2003, Nr. 13-530) ir Lietuvos higienos normos HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“ (Žin., 2002, Nr. 5-199) 22 punkte pateikti reikalavimai.

Renginių kalendorius
<2012 Kovas>
PATKPŠS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031