Į pradžią
lietuvikai anglikai

2012 m. birželio 4 d.

Versija neįgaliesiems

Teisinė informacija

Higienos normos

2012 m.

Lietuvos higienos norma HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2012, Nr. 11-474)
Lietuvos higienos normą HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2012, Nr. V-142) 

2011 m.

Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos normą HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ 
Lietuvos higienos norma HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos normą HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 74:2011 „Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai“ 
Lietuvos higienos norma HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
Lietuvos higienos norma HN 65:2011 „Halokameros. Įrengimas ir priežiūra“
„Lietuvos higienos norma HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“ 


2010 m.

Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 53:2010 „Leidžiami vartoti maisto priedai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 17: 2010 „Maisto papildai 
Lietuvos higienos norma HN 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ [www.lrs.lt] 
Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ 
Lietuvos higienos norma HN 126:2010 „Peloidai. Sveikatos saugos reikalavimai“ 
Lietuvos higienos norma HN 127:2010 „Mineralinis ir jūros vanduo išoriniam naudojimui. Sveikatos saugos reikalavimai“

2009 m.
Lietuvos higienos norma HM 37:2009 „Policijos areštinės: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2009, Nr. 120-5168)  [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos normą HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“


2008 m.
Lietuvos higienos norma HN 91-2:2008 „Visuomenės sveikatos saugos reikalavimai kremavimo įmonėms“ Lietuvos higienos norma HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 121:2008 „Kvapų koncentracijos ribinės vertės gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų sklypuose“ [www/lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 54:2008 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ [www.lrs.lt]

2007 m.
Lietuvos higienos norma HN 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 91:2007 „Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai“ 
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ 
Lietuvos higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“ [www.lrs.lt]

2006 m.
Lietuvos higienos norma HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ Išorinė nuoroda [www.lrs.lt]Lietuvos higienos norma HN 90:2006 „Dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 40:2006 „Skalbyklos ir cheminės valyklos: įrengimo ir priežiūros saugos reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 26:2006 „Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 20:2006 ,,Neformaliojo vaikų švietimo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 122:2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“


2005 m.
Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 95:2005 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“  [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 39:2005 „Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 61:2005 „Užsieniečių registracijos centras. Higienos normos ir taisyklės“  [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 81:2005 „Judriojo radijo ryšio sistemų bazinės stotys“ [www.lrs.lt] 
Lietuvos higienos norma HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ [www.lrs.lt] 

2004 m.
Lietuvos higienos norma HN 83:2004 „Komandiruotų darbuotojų radiacinė sauga“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 63:2004 „Draudžiamos augalų apsaugos produktų veikliosios medžiagos“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 94:2004 „Paprastosios ir kompiuterinės tomografijos bei profilaktinės mamografijos kokybės kontrolė. Reikalavimai ir vertinimo kriterijai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 97:2004 „Pesticidų (augalų apsaugos produktų) veikliųjų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos aplinkoje“  [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“

2003 m.
Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ Išorinė nuoroda [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 85:2003 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 123:2003 „Patalpų ir įrangos, skirtų kūno kultūrai ir sportui, higienos reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. [www.lrs.lt]

2002 m.
Lietuvos  higienos  norma HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos normos HN 34:2002 „Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir teritorijos medicininės karantininės apsaugos taisyklės“  [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 115:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“ [www.lrs.lt]

2001 m.
Lietuvos higienos norma HN 110:2001 „Pramoninio dažnio (50 Hz) elektromagnetinis laukas darbo vietose. Parametrų leidžiamos skaitinės vertės ir matavimo reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 53-1:2001 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 113:2001 „Laivai. Higienos normos ir taisyklės“  [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 55:2001 „Viešieji tualetai“ [www.lrs.lt] 
Lietuvos higienos norma HN 107: 2001 „Specialios paskirties maisto produktai“ [www.lrs.lt] 
Lietuvos higienos norma HN 108:2001 „Sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimo higienos reikalavimai“ [www.lrs.lt] 
 
2000 m.
Lietuvos higienos norma HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 104:2000 „Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinių laukų“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 99:2000 „Gyventojų apsauga įvykus radiacinei ar branduolinei avarijai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 82:2000 „Dantų protezų gamybos laboratorijų įrengimas ir priežiūra“ [www.lrs.lt]

iki 2000 m.
Lietuvos higienos norma HN 77-1998 „Radiacinė sauga ir saugumas branduolinės medicinos praktikoje“ [www.lrs.lt]Lietuvos higienos norma HN 78-1998 „Kokybės kontrolė medicininėje rentgeno diagnostikoje. Pagrindiniai reikalavimai ir vertinimo kriterijai“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 68-1996 „Demerkurizacija ir jos efektyvumo įvertinimas“ [www.lrs.lt]
Lietuvos higienos norma HN 64-1996 „Kosmetikos ir asmens higienos priemonių mikrobinio užterštumo kontrolės kriterijai“  [www.lrs.lt]
 


Renginių kalendorius
<2012 Birželis>
PATKPŠS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 Pigios paskolosia
comparecarinsuranceonline.com