Į pradžią
lietuvikai anglikai

2012 m. balandžio 26 d.

Versija neįgaliesiems

Tarptautinis bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos institucijomis. Tarnyba, dirbdama visuomenės sveikatos saugos ir vartotojų teisių gynimo srityje, bendradarbiauja su SAM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija ir kitomis ministerijomis bei joms pavaldžiomis įstaigomis. Tarnybos kasdienės veiklos partneriai – specializuoti visuomenės sveikatos priežiūros centrai: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Higienos institutas, Ekstremalių sveikatai situacijų centras.
Tarnyba ir jai pavaldžios įstaigos, vykdydamos Lietuvos Respublikos teisės aktais pavestas funkcijas, bendradarbiauja su savivaldybėmis, švietimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų specialistai dalyvauja įvairių darbo grupių ir komisijų veikloje, kartu su minėtomis įstaigomis keičiasi informacija, rengia visuomenės sveikatos stiprinimo renginius.
Nuolatinis keitimasis informacija, konsultavimasis vyksta su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybine ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija.
Kauno medicinos universiteto, Mykolo Romerio universiteto bei Vilniaus universiteto studentams sudaromos sąlygos atlikti praktiką, kurios metu jie supažindinami su Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos tikslais, uždaviniais ir funkcijomis.
 
Tarptautinis bendradarbiavimas. 2004 metais Estijoje įvyko pirmasis Lietuvos, Latvijos ir Estijos visuomenės sveikatos specialistų susitikimas. Jo metu buvo pasirašyta deklaracija, kuria Baltijos šalys įsipareigojo dalintis patirtimi ir žiniomis užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir greito atsako į grėsmes, poveikio sveikatai ir galimos rizikos vertinimo, aplinkos sveikatos ir kitose visuomenės sveikatos srityse. Deklaracija šalys numatė rengti bendrus visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo projektus, įvertinti akredituotų laboratorijų pajėgumus ir naudojamus analizės/tyrimų metodus, rasti būdus efektyviam nacionalinių imunizacijos programų vykdymui.
2005 metais įvyko antrasis susitikimas Trakuose, kuriame buvo pristatytos nacionalinės imunizacijos programos, jų įgyvendinimo geros praktikos pavyzdžiai bei trūkumai.
2006 metais buvo bendradarbiauta keičiantis patirtimi visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimais. 2007 metais įvyko susitikimas Latvijoje, kurio metu aptarti ekstremalių sveikatai situacijų valdymo bei visuomenės sveikatos saugos klausimai.
Tarnyba vykdydama savo veiklą vadovaujasi Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijomis, šiam centrui teikia veiklos ataskaitas ir informaciją. Tarnybos direktorius Vytautas Bakasėnas yra Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro valdybos narys.
Tarnybos specialistė dalyvauja ENDWARE (European Network of Drinking Water Regulators) veikloje: dalyvaujama susitikimuose, nuolatos teikiama informacija apie geriamojo vandens reglamentavimą, problemas bei sprendimo būdus Lietuvoje.
2006-2007 dalyvaujama Europos Komisijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos vykdomame projekte - „Pagalba vystant vandens saugos planų įdiegimą Europos Sąjungoje“ (Support for the Development of a Framework for the Implementation of Water Safety Plans in the European Union), kurio tikslas – remiantis ekspertų atliktais tiksliniais vizitais vandens saugos planų diegimo patirtį turinčiose įmonėse, naujoje geriamojo vandens direktyvoje suformuluoti nuostatą dėl vandens saugos planų diegimo. Europos Komisijai pateiktos rekomendacijos rizikos vertinimui, rizikos valdymui savikontrolės programos (pvz. vandens saugos planai).
2006 metais pradėta dalyvauti tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo atitikties komiteto veikloje.
Tarnyba 2003-2006 m. bendradarbiavo su Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje, Jungtinių Tautų vaikų ir gyventojų fondais bei Pasaulio sveikatos organizacija, įgyvendindama projektus („Jaunimui palankios paslaugos Lietuvoje“, „Parama veiksmingam ir koordinuotam jaunų žmonių sveikatos ir raidos stiprinimui Lietuvoje“), skirtus vaikų, paauglių ir jaunimo sveikatos stiprinimui, lavino sveikatos priežiūros specialistų gebėjimus šioje srityje.
Klaipėdos VSC specialistai bendradarbiauja su Graikijos, Kipro ir kitų šalių institucijomis, vykdydami bendrą projektą „Europos Sąjungos laivų higienos sąlygų gerinimo programos veiksmingumo įvertinimas ir koordinuota užkrečiamųjų ligų kruiziniuose laivuose ir keltuose kontrolė“ (Assesing the Usefulness of EU Ship Sanitation Programme and Coordinated Action for the Control of Communicable diseases in Cruise Ships and Perries).

 

Renginių kalendorius
<2012 Balandis>
PATKPŠS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      Pigios paskolosia
comparecarinsuranceonline.com